Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare www.stackup.ro

Site-ul www.stackup.ro este proprietatea Faina Euro IT SRL, numită în continuare „stackup.ro”.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.stackup.ro, numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: hello@stackup.ro

Accesul și utilizarea site-ului www.stackup.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 

 1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

Stackup.ro nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Stackup.ro oferă acces liber la site-ul www.stackup.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt detinute de Stackup.ro sau de partenerii săi. Niciun material editorial (text) de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați ai Stackup.ro) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Stackup.ro sau partenerii săi.

Aceasta regulă se aplică și în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către Stackup.ro și expuse pe site.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Stackup.ro sau a clienților săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, stackup nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe site aparțin creatorilor acestora, drepturile și responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor. Acestea pot fi preluate și publicate, fără permisiunea stackup, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate în site sunt submise pe adresele de e-mail ale stackup de către autorii sau beneficiarii acestora, de către terți care colaborează cu aceștia sau de utilizatori. Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicate în site să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare. Dacă în calitate de utilizator remarcați pe site conținut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalați pentru a îl putea înlătura urgent.

Stackup.ro va demara de urgență măsuri care să înlăture conținutul ilicit.

Stackup.ro sau terțe părti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Stackup.ro nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Stackup.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de stackup prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Stackup.ro își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă exista dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita stackup.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

 

 1. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra cărora stackup.ro deține în exclusivitate toate drepturile de autor;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua stackup.ro sau a rețelei stackup.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua stackup care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua stackup.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Stackup.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Stackup.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Stackup.ro nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Stackup.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

 

 1. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți ca sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Stackup.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.

Stackup nu oferă nici o garanție că:

 • informatiile vor împlini toate cerinâele dumneavoastră
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul stackup.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Stackup.ro nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă stackup.ro a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul stackup.ro;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de stackup.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@stackup.ro

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale specialiștilor sau comentarii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora.

Stackup.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții.

Stackup.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 

stackup este dezvoltat, operat și administrat de:

Faina Euro IT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Bârsei, nr. 2, bl. PB8, ap. 12, Bihor, România,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1404/2020, cod unic inregistrare 42911988, legal reprezentată prin DENISA FAINA în calitate de Administrator.