Termeni și condiții

Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Această informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Faina Euro IT SRL.

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ului nostru stackup.ro.

Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Gradul de acces la website-urile noastre are un singur nivel de acces: vizitator.

În calitate de VIZITATOR, nu îți solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale, însă utilizăm cookie-uri. Mai multe informații despre utilizarea  

Clienți – în situația în care comanzi servicii prestate de noi

Dacă ești un reprezentant al unui client de-ai noștri, vom prelucra următoarele date în contextul relației noastre cu tine: numele tău și adresa de e-mail corespunzătoare companiei pe care o reprezinți.

Folosim aceste date în scopul încheierii și executării contractului cu clientul pe care îl reprezinți, în baza interesului nostru legitim.

Vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care ne revin (în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). 

Temeiuri legale de prelucrare a datelor personale

În cazul în care ne contactezi prin website, prelucrăm datele tale personale în baza consimțământului tău oferit prin completarea formularului de contact.

Ai posibilitatea de a-ți retrage consimțământul printr-un email la office@stackup.ro în orice moment și vom înceta prelucrarea datelor tale personale în acest scop. 

Durata de stocare

Vom prelucra datele tale personale până la momentul la care îți dorești să-ți ștergem datele de contact, imediat după perioada necesară procesării tehnice a acestor modificări de maxim 7 zile.

Vom șterge toate datele tale personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când îți retragi consimțământul (dacă prelucrarea datelor tale se bazează pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor tale personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

Persoane terțe

Cu excepția situațiilor prevăzute expres în această informare, ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele tale personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară sau furnizori de soluții de management al contactelor. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor tale personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor tale personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Te vom informa cu privire la încălcarea securității datelor tale personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile tale.

Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale

Ai următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor tale personale:

Dreptul de acces la datele personale.

Le poți verifica oricând, printr-un email la office@stackup.ro

Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte. 

Le poți modifica oricând, printr-un email la office@stackup.ro

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. 

Acest drept este disponibil atunci când: 

  1. contești acuratețea datelor tale personale pe care le prelucrăm; 
  2. prelucrarea datelor personale este ilegală, 
  3. nu avem nevoie de datele tale personale pentru scopul prelucrării, însă soliciți păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, 

sau

  1. te opui prelucrării datelor tale personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor tale.

Dacă ai orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor tale personale sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare, precum și să îți exerciți oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: office@stackup.ro

Vom analiza fiecare solicitare și îți vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării tale.

În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea ta sau avem dificultăți în rezolvarea cererii tale, te vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea ta.

În cazul în care consideri că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile noastre, poți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, poți să te adresezi și instanțelor de judecată.

Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm această notă de informare, vom publică o nouă versiune aici, care o va înlocui pe aceasta, anunțând data modificării ei.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor personale este Faina Euro IT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Bârsei, nr. 2, bl. PB8, ap. 12, Bihor, România,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1404/2020, cod unic inregistrare 42911988, legal reprezentată prin DENISA FAINA în calitate de Administrator.

Îți mulțumim că ne-ai încredințat datele tale personale și că ne-ai acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.